regulament neopren

Pentru temperaturi ale apei mai mici de 16°C costumul de neopren este obligatoriu.

regulament casca

Casca de bicicletă este obligatorie pe tot parcursul traseului de bicicletă.

regulament_bike

Există două zone de tranziție: pe malul lacului Măneciu după proba de înot și pe Plai, după proba de bicicletă.

.

Probe

Triatlon – 1 km înot + 21 km mountainbike + 7 km alergare
Ştafetă – 1 km înot, 21 km mountainbike, 7 km alergare

 

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Triatlon Fără Asfalt la munte 2017.

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

• SEDIUL EVENIMENTULUI: 18-19 august, Plaiul Slonului, deasupra satului Slon, Prahova.

• START TRIATLON: 19 august 2017, ora 10:30, Lacul Măneciu, Prahova

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

Ordinea probelor este înot, bicicletă şi alergare.

Fiecare participant trebuie să semneze declaraţia de participare pe proprie răspundere. La eveniment pot participa doar minori cu vârste de peste 14 ani. Pentru minorii între 14 şi 18 ani, declaraţia trebuie să fie semnată atât de participant cât şi de unul dintre părinţi, iar unul din părinți se obligă să parcurgă toate probele alături de minorul înscris la eveniment.

Este necesar să aveți asupra voastră actul de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Puteți descărca și completa dinainte declarațiile pe proprie răspundere folosind unul dintre link-urile de mai jos, în funcție de vârsta participantului (atenție! semnarea declarației completate cu datele personale se face tot la preluarea kit-ului de participare):

Declarație pe proprie răspundere pentru particianții adulți

Declarație pe proprie răspundere pentru participanții minori cu vârste între 14 și 18 ani

Declarație pe proprie răspundere pentru participanții minori cu vârste sub 14 ani

În timpul probelor de alergare şi mountain-bike, concurenţii nu au voie să arunce pet-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, ca și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor va atrage eliminarea participantului din concurs și din cadrul evenimentului Triatlon Fără Asfalt la munte 2017.

Triatlonul va fi considerat ca finalizat de către un concurent sau o echipă dacă au fost parcurse în întregime toate probele triatlonului (au fost atinse toate check-point-urile fiecărei probe în parte). Participanţii nu pot părăsi traseul triatlonului Fără Asfalt şi nici nu îl pot schimba. Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare. Descalificarea unui membru al unei ştafete implică descalificarea echipei de ştafetă. Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 6 ore de la startul concursului.

În măsura în care condiţiile meteo, sau orice alţi factori externi, nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a elimina sau înlocui probele triatlonului.

ARTICOLUL 4. MECANISMUL COMPETIŢIEI

4.1. Regulamentul probei de înot:

Va fi un singur start pentru toate categoriile de concurenţi.
Se va înota prin exteriorul spaţiului marcat de organizatori prin balize.
Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare, cu excepţia costumului de neopren, a căştii şi a ochelarilor de înot.
Pentru temperaturi ale apei mai mici de 16 C costumul de neopren este obligatoriu.
Pentru temperaturi ale apei mai mari de 24 C costumul de neopren nu este permis.
Pentru temperaturi mai mici de 13 C, proba de înot va fi eliminată.
Organizatorii vor anunţa temperatura apei înainte de concurs.

4.2. Regulamentul probei de bicicletă

Echipament obligatoriu:
– bicicletă care să corespundă traseului anunţat de organizatori
– concurenţii sunt obligaţi să poarte cască pe tot parcursul traseului de bicicletă; casca de bicicletă trebuie pusă şi legată înainte de părăsirea zonei de tranziţie.
Pentru bucăţile de şosea sau drum accesibil maşinilor, concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie.
Ieşirile din traseu sau ratarea unui check-point vor atrage nevalidarea probei.
Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot să apară la bicicletele concurenţilor.
Numărul de concurs primit în kit-ul de participare trebuie montat pe ghidonul bicicletei.

4.3. Regulamentul probei de alergare:

Traseul va fi marcat pe toată lungimea.
Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage ne-validarea probei concurentului/echipei.
Numărul de concurs se poartă în faţă, la vedere.
Concurentul trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.

4.4. Zonele de tranziţie

Zonele de tranziţie vor fi amenajate pe malul Lacului Măneciu (ZT1) și pe Plai, deasupra satului Slon (ZT2). În zona de tranziţie, concurenţii la triatlon sau pentru două probe de ştafetă îşi vor lăsa echipamentele necesare. Este strict interzis mersul pe bicicletă în spaţiul zonelor de tranziţie.
După proba de înot, concurentul nu îşi va lăsa niciun echipament în ZT1. În ZT2 concurenții își vor lăsa echipamentele de alergare în timpul probelor de înot și bicicletă și echipamentele de bicicletă pe parcursul probei de alergare.
În zonele de tranziţie, concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi.

Nu este permis ajutorul din exterior pentru niciuna din operaţiile făcute în zonele de tranziţie (scos costum neopren, echipat pentru bicicletă, etc.). În zonele de tranziţie vor avea acces doar concurenţii, şi membrii echipei Fără Asfalt.
Concurenţii la proba de ştafetă vor avea un spaţiu separat în care se va face transferul.

Schimbul ștafetei se va face la standul alocat fiecărei ștafete,
Recomandăm ca susţinătorii concurenților să nu intre în zonele de tranziţie.

4.5. Clasament

a) Trialon

Se vor face două tipuri de clasamente: clasament Open care va cuprinde toți participanții și clasament pe grupe de vârstă, grupele fiind după cum urmează: 14-16, 17-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ ani. Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin. Grupele 30-34 şi 35-39, 40-44 şi 45-49, 50-54 şi 55-59 vor deveni 30-39, 40-49 respectiv 50-59 dacă într-una din ele vor fi la finalul înscrierilor mai puţin de 5 concurenţi pentru o categorie (M/F).
Important: pentru clasamente se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2017.

b)Ştafeta

Clasamentul se face conform categoriilor feminin, masculin şi mixt.

ARTICOLUL 5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi pentru parcurgerea drumului pâna la start în dimineața concursului și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Triatlonul Fără Asfalt se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminate din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Organizatorii se oblige să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

În caz de anulare a evenimentului din motive independente de voinţa organizatorilor, organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment.