Mai jos regăsiți regulamentul Concursului de aventură Fără Asfalt:

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL COMPETIŢIEI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.faraasfalt.ro.

Participanţii la competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Competiţiei.

Prin participarea la această competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA SI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

ŞEDINŢĂ TEHNICĂ: joi, 27 iulie 2017, ora 20:00, Statiunea Cheia, Prahova
START COMPETIȚIE : vineri, 28 iulie 2017, ora 6:00, Statiunea Cheia, Prahova

 

ARTICOLUL 3. PROBELE COMPETIȚIEI

Probele concursului de aventură sunt:

– MOUNTAIN BIKE (90km)

– TRAIL RUNNING (70km)

– PROBE SPECIALE: vâslit pe lac, escaladă și rapel

Toate probele speciale vor fi asistate de echipe de profesioniști și nu necesită experiență anterioară.

Deoarece traseele nu vor fi marcate, o probă importantă este și cea de orientare.

ARTICOLUL 4. PREVEDERI GENERALE

Ordinea probelor este cea anunțată de organizatori la ședința tehnică.

Fiecare echipă trebuie să-și desemneze un căpitan și fiecare căpitan trebuie să participe la şedinţa tehnică.

La preluarea kit-ului de participare, fiecare participant trebuie să semneze declaraţia de participare pe proprie răspundere. La competiția de aventură Fără Asfalt se pot înscrie doar participanți care au împlinit vârsta de 18 ani.

Este necesar să aveți asupra voastră actul de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Puteți descărca și completa dinainte declarațiile pe proprie răspundere folosind link-ul de mai jos (atenție! semnarea declarației completate cu datele personale se face tot la preluarea kit-ului de participare):

Declarație de asumare a răspunderii

Prin înscrierea în competiție, toți participanții autorizează automat organizatorii, inclusiv partenerii evenimentului, să folosească și să reproducă orice material sau declarație audio-video conținând imagini cu participanții. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane, fără aprobarea participanților; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp și este valabilă pe plan internațional.

În timpul cursei, concurenţii nu au voie să arunce pet-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane etc. decât dacă pe traseu găsesc coșuri de gunoi sau zone de colectare a deșeurilor. Nerespectarea acestei reguli de către oricare dintre membrii unei echipe poate atrage descalificarea echipei respective.

Acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor vor fi penalizate sau pot conduce la descalificarea concurentului/echipei în culpă.

Cursa va fi considerată ca finalizată de către o echipă dacă au fost parcurse în întregime toate probele concursului de către toți cei patru membri ai echipei (au fost atinse toate check-point-urile fiecărei probe în parte).

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare.

Organizatorul va defini timpi intermediari pentru check-point-urile de pe traseu și are dreptul să retragă din cursă, dacă consideră necesar, echipele care depășesc acest timp.

În măsura în care condiţiile meteo sau orice alţi factori externi, nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a elimina sau înlocui una dintre probe, chiar și după startul competiției.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL COMPETIŢIEI

5.1. Echipa:

La Concursul de Aventură Fără Asfalt se poate participa doar în echipe de câte patru membri.

Membrii unei echipe trebuie să parcurgă toate probele împreună, echipele trebuie să fie întregi în fiecare moment al concursului. Pe traseu nu este permisă distanțarea la mai mult de 100 m între doi membri ai aceleiași echipe.

Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 54 ore de la startul competiţiei. Timpul se calculează de la startul competiției și până la finalizarea ultimei probe, inclusiv cu perioadele petrecute de echipe în bază, între probele competiției. Organizatorii pot defini perioade considerate în afara timpului cronometrat, în timpul competiției, cu condiția ca aceste perioade sa fie egale pentru toate echipele (de exemplu, una dintre probele speciale va avea alocate 20 de minute pentru executare iar acest timp se va scădea din timpul final al echipei; dacă acest timp este depășit, atunci se vor cronometra minutele în plus).

Căpitanul fiecărei echipe va reprezenta echipa în comunicarea cu organizatorii și va fi responsabil pentru coordonarea echipei în timpul cursei (stabilirea ritmului potrivit pentru întreaga echipă, alegerea traseului, consilierea colegilor care întâmpină dificultăți etc.).

Echipele pot avea susținători care să le ajute în bază, între probele competiției. Echipele pot avea și un asistent care să le ajute punctual, pe traseu. Asistentul are voie să aducă echipei alimente pe traseu.

Asistentul nu are voie să parcurgă nicio bucată de traseu împreună cu echipa sau să care echipamentele și rucsacii echipei pe durata cursei.

 

5.2. Regulamentul probei de bicicletă

5.2.1 Echipament

Fiecare echipă va putea intra în concurs doar dacă:

– fiecare membru va avea câte o bicicletă cross-country pregătită pentru un traseu off-road;

– fiecare membru va purta casca de bicicletă; la start, casca trebuie să fie reglată pe măsura concurentului și încheiată sub bărbie;

– fiecare membru va avea minim câte o cameră de schimb pentru bicicleta sau câte un kit pentru vulcanizare la rece;

– va avea un multi-tool pentru reglat bicicleta (set inbus, set șurubelnițe, cheie de lanț, etc.);

– va avea o pompă pentru umflat roți;

– fiecare membru va avea câte o lanternă frontală în stare de funcționare;

– fiecare membru va avea far și stop pentru fiecare bicicletă, în stare de funcționare;

– fiecare membru va avea un rucsac, protecție de ploaie pentru rucsac, foiță de ploaie și haine groase pentru noapte;

– fiecare membru va avea echipament adecvat pentru o tură montană (pantofi cu crampoane de munte, haine sport, etc.);

– fiecare membru va avea o foiță de supraviețuire sau echipa va avea o foaie de cort pentru situații de urgență pe traseu (dacă vor trebui să staționeze pe traseu în condiții de ploaie sau frig);

– fiecare echipă va avea un kit medical care să conțină plasturi, fașă sterilă și dezinfectant;

căpitanul echipei va avea asupra lui la plecarea în fiecare probă un telefon mobil funcțional, o busolă mecanică, harta traseului și fișa de parcurs a echipei (hărțile și fișele de parcurs se vor primi la ședința tehnică).

 

5.2.2. Reguli pentru parcurgerea probei de mountain-bike:

Concurenţii sunt obligaţi să poarte cască pe tot parcursul traseului de bicicletă.
Pentru bucăţile de şosea sau drum accesibil maşinilor, concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie.

Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot să apară la bicicletele concurenţilor.
Numărul de concurs primit în kit-ul de participare trebuie montat pe ghidonul bicicletei.

Timpul limită pentru finalizarea probei de mountain-bike este de 24 de ore.

5.3. Regulamentul probei de alergare montană

5.3.1. Echipament

La plecarea în proba de alergare montană:

– fiecare membru va avea câte o lanternă frontală în stare de funcționare;

– fiecare membru va avea un rucsac, protecție de ploaie pentru rucsac, foiță de ploaie și haine groase pentru noapte, inclusiv șapcă sau căciulă;

– fiecare membru va avea echipament adecvat pentru o tură montană (pantofi cu crampoane de munte, haine sport, etc.);

– fiecare membru va avea o foiță de supraviețuire sau echipa va avea o foaie de cort pentru situații de urgență pe traseu (dacă vor trebui să staționeze pe traseu în condiții de ploaie sau frig);

– fiecare echipă va avea un kit medical care să conțină plasturi, fașă sterilă și dezinfectant;

căpitanul echipei va avea asupra lui la plecarea în fiecare probă un telefon mobil funcțional, o busolă mecanică, harta traseului și fișa de parcurs a echipei (hărțile și fișele de parcurs se vor primi la ședința tehnică).

 

5.3.2. Reguli pentru parcurgerea probei de alergare montană:

Proba de alergare montană poate începe cel mai târziu în 29.07.2017, la ora 12:00.

Fiecare echipă trebuie să ajungă în toate punctele de verificare de pe traseu, conform hărții primite de căpitan la ședința tehnică. Ratarea unui punct de verificare va atrage descalificarea echipei.

Fiecare echipă trebuie să parcurgă probele alternative de pe traseu (acestea pot fi de vâslit pe lac, cățărare și coborâre în rapel, canioning, caving etc.) conform regulilor anunțate de organizatori la ședința tehnică. Organizatorii îi vor asista pe concurenți pentru toate aceste probe și le vor pune la dispoziție echipamentele necesare.

5.4. Clasament

Premierea se va face în după-amiaza zilei de 30 iulie pe baza unui clasament provizoriu. Clasamentul final va fi publicat pe site la 48 de ore după finalul concursului.

Clasamentul se va face conform timpilor de concurs ai fiecărei echipe și pe baza verificării fișelor de la punctele de control.

Se vor premia primele 5 echipe.

Organizatorii își rezervă dreptul de a oferi și alte premii pentru alte echipe, conform unor criterii de selecție subiective.

Timpul limită pentru depunerea contestațiilor este de 90 de minute de la finalul competiției.

ARTICOLUL 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Probele concursului de aventură se desfășoară pe un traseu montan, cu peisaje sălbatice. Astfel, există riscul de accidentare sau de întâlnit animale sălbatice pe traseu. Sportivii sunt responsabili pentru participarea la această cursă, organizatorii nu își asumă niciun fel de obligație în cazul în care un concurent se rănește sau se accidentează sau apar alte consecințe din cauza participării la acest concurs.

Probele concurusului de aventură sunt solicitante și necesită un nivel mediu de antrenament fizic. Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate privind accidentările sau abandonurile datorate lipsei de antrenament.

Organizatorii se obligă să transporte de pe traseu la sediul evenimentului doar concurenții accidentați. Cei care abandonează din alte motive se vor întoarce singuri la sediul evenimentului.

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare.

Participarea la Concursul de Aventură Fără Asfalt se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui eveniment. Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere.