REGULAMENTUL COMPETIȚIEI DE AQUATHLON PENTRU COPII

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL COMPETIŢIEI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Participanţii la competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Competiţiei.

Prin participarea la această competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA SI LOCUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Programul evenimentului

 

1 iunie 2018 – pe plaja mare din 2 Mai

11:15

Se deschide zona de tranziție pentru toți copii

11:45

Se închide zona de tranziție

11:45 – 12:00

Ședința tehnică, încălzirea și pregătirea pentru concurs

12:00

Startul competiției

13:00

Finalul oficial al competiției

 

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

Ordinea probelor este înot şi alergare.

Toţi concurenţii trebuie să participe la şedinţa tehnică.

Kit-ul de participare se predă pe baza declaraţiei de participare pe proprie răspundere completată și semnată de unul dintre părinţi.

Puteți descărca și completa dinainte declarația pe proprie răspundere, urmând să o semnați în momentul primirii kit-ului. Pentru descărcare folositi unul din link-urile de mai jos:

Declarație de asumare a răspunderii pentru participanți minori cu vârste sub 14 ani

Aquathlon-ul Fără Asfalt dedicat copiilor presupune 50 m sau 150 m de înot în mare și 400 m sau 800 m de alergare pe plajă, în funcție de vârsta participanților, după cum urmează:

 

Grupe

Înot

Alergare

7-8 ani, 9 ani

50m

400m

10  ani, 11-12 ani, 13-14 ani

150m

800m

 

Startul se va da separat pentru fiecare set de grupe. Grupele 10-14 ani vor începe cursa după ce ultimul concurent de la grupele  7-9 ani trece linia de finish.

Fiecare participant va purta număr de cronometrare care se găsește în kitul de participare. Numărul trebuie purtat la mijloc pe toată durata cursei de alergare pentru a se putea înregistra timpul de concurs. Nepurtarea numărului de cronometrare atrage descalificarea participantului.

Zona de tranziție va fi deschisă doar participanților. Părinții sunt rugați să nu intre în zona de tranziție. Organizatorii îi vor asista pe participanți în cazul în care au nevoie de ajutor pentru pregătirea echipamentelor folosite pe durata concursului.

Toți concurenții vor participa la o ședință tehnică înainte de startul concursului.

Gesturile lipsite de fair-play și sportivitate vor fi penalizate. În funcție de gravitatea gestului se poate merge până la descalificarea concurentului în cauză.

ARTICOLUL 4. MECANISMUL COMPETIŢIEI

4.1. Regulamentul probei de înot:

Pentru temperaturi ale apei între 16 C și 19 C costumul de neopren este obligatoriu.
Pentru temperaturi ale apei mai mici de 16 C proba de înot nu se va mai ține, iar concursul va fi unul de alergare.
Pentru a termina proba de înot, copiii trebuie să parcurgă întreaga distanță corespunzătoare categoriei lor de vârstă, respectând traseul.
Este obligatorie purtarea căștii de înot din kitul de participare.
Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare (palmare, labe, plută, etc.) cu excepția ochelarilor de înot și a costumului de neopren.
Este permis înotul în orice procedeu. Procedeul se poate schimba pe parcursul probei.
Este permis staționatul cu picioarele pe fundul mării, dar nu este permisă înaintarea în acest mod, cu excepția zonelor de start și sosire.
Nu este permis ajutorul extern.

4.2. Regulamentul probei de alergare:

Este interzisă alergarea în costumul de neopren. Acesta se va lăsa după proba de înot, în zona de tranziție.

Traseul va fi marcat și supravegheat de organizatori pe toată lungimea sa.
Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea concurentului.
Numărul de concurs se poartă în faţă, la vedere.

4.3. Zona de tranziţie

Va exista o zonă special amenajată în care fiecare copil își va lăsa echipamentul pentru alergare.
După proba de înot, concurentul îşi va lăsa echipamentele folosite în zona de tranziţie. Fiecare concurent îşi va aşeza echipamentele în spaţiul marcat cu numărul său de concurs.
În zonele de tranziţie, concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi.
Echipamentele vor fi aşezate fără a ieşi în spaţiul de trafic al zonei de tranziţie şi fără a trece în spaţiul destinat altui concurent.
Nu este permis ajutorul din exterior pentru niciuna din operaţiile făcute în zonele de tranziţie (scos costum neopren, echipat pentru alergare, etc.). Accesul concurenților în zona de tranziție înainte de competiție se va face pe doar pe baza numărului de concurs. De asemenea, în zonele de tranziţie vor avea acces organizatorii, care îi vor asista pe concurenți în cazul în care este nevoie.

4.3. Clasament

Clasamentul se va face în funcție de sex și grupa de vârstă. Grupele vor fi după cum urmează: sub 8 ani, 9 ani, 10 ani, 11-12 ani și 13-14 ani, fete și băieți.

ARTICOLUL 5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare.

Participarea la Aquatlonul pentru copii din cadrul triatlonului Fără Asfalt se face pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal al fiecărui copil. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui eveniment. Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

Datele personale – nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență – vor fi păstrate de ACS Fără Asfalt până la 31 decembrie 2018.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment.