1. INTRODUCERE

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Participanţii la competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Competiţiei.

Prin participarea la această competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

 

  1. DATA SI LOCUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

27 mai 2023 pe plaja Micului Golf din 2 Mai.

 

  1. PREVEDERI GENERALE

Fără Asfalt pentru copii este un concurs pe echipe de tipul poliatlon, care presupune 5 probe scurte de îndemânare.

Ordinea probelor este: alergare cu obstacole, înot, vâslit pe placă, alergare, aruncarea cu bile la punct fix.

Zona de concurs va fi deschisă doar participanților. Părinții sunt rugați să nu intre în zona de concurs. Organizatorii îi vor asista pe participanți în cazul în care au nevoie de ajutor.

Toți concurenții vor participa la o ședință tehnică înainte de startul concursului.

Gesturile lipsite de fair-play și sportivitate vor fi penalizate.

Vârsta minimă pentru participare este 7 ani, iar vârsta maximă este 13 ani.

La preluarea kit-ului de participare, declaraţia de participare pe proprie răspundere va fi semnată de unul dintre părinţi.. Este necesar să aveți asupra voastră actul de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Puteți descărca și completa dinainte declarațiile pe proprie răspundere folosind unul dintre link-urile de mai jos (atenție! semnarea declarației completate cu datele personale se face tot la preluarea kit-ului de participare):

 

  1. MECANISMUL COMPETIŢIEI

4.1. Regulamentul concursului

Pentru a termina concursul, copiii trebuie să parcurgă toate cele cinci probe, respectând traseul.

Este obligatorie purtarea căștii de înot în culoarea echipei din care face parte participantul. Căștile de înot le vor fi distribuite copiilor de către echipa de organizare.

Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare (palmare, labe, plută, etc.) cu excepția ochelarilor de înot și a costumului de neopren.

Este permis înotul în orice procedeu. Procedeul se poate schimba pe parcursul probei.

Nu este permis ajutorul extern.

Traseul va fi marcat și supravegheat de organizatori pe toată lungimea sa.

4.2. Clasament

Nu există clasament, toți copiii vor fi premiați.

 

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Fără Asfalt pentru copii din cadrul triatlonului Fără Asfalt se face pe propria răspundere a părintelui / reprezentantului legal al fiecărui copil. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul eveniment şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

Datele personale – nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență, pe care ni le-ați furnizat pentru ediția din 27 mai 2023, vor fi păstrate de ACS Fără Asfalt până la 31 decembrie 2023.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment.