ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Triatlon Fără Asfalt la munte 2020.

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

 • SEDIUL EVENIMENTULUI: Plaiul Slonului, deasupra satului Slon, Prahova.
 • START TRIATLON:  Lacul Măneciu, Prahova

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

Ordinea probelor este înot, bicicletă şi alergare.

Fiecare participant trebuie să semneze declaraţia de participare pe proprie răspundere. La eveniment pot participa doar minori cu vârste de peste 13 ani. Pentru minorii între 14 şi 18 ani, declaraţia trebuie să fie semnată atât de participant cât şi de unul dintre părinţi, iar unul din părinți se obligă să parcurgă toate probele alături de minorul înscris la eveniment.

Este necesar să aveți asupra voastră actul de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Puteți descărca și completa dinainte declarațiile pe proprie răspundere folosind unul dintre link-urile de mai jos, în funcție de vârsta participantului (atenție! semnarea declarației completate cu datele personale se face tot la preluarea kit-ului de participare):

În timpul probelor de alergare şi mountain-bike, concurenţii nu au voie să arunce pet-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, ca și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor va atrage eliminarea participantului din concurs și din cadrul evenimentului Triatlon Fără Asfalt la munte 2020.

Triatlonul va fi considerat ca finalizat de către un concurent sau o echipă dacă au fost parcurse în întregime toate probele triatlonului (au fost atinse toate check-point-urile fiecărei probe în parte). Participanţii nu pot părăsi traseul triatlonului Fără Asfalt şi nici nu îl pot schimba. Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare. Descalificarea unui membru al unei ştafete implică descalificarea echipei de ştafetă. Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 6 ore de la startul concursului.

În măsura în care condiţiile meteo, sau orice alţi factori externi, nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul sau de a elimina sau înlocui probele triatlonului.

ARTICOLUL 4. MECANISMUL COMPETIŢIEI

4.1. Regulamentul probei de înot:

 • Va fi un singur start pentru toate categoriile de concurenţi.
 • Se va înota prin exteriorul spaţiului marcat de organizatori prin balize.
 • Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare, cu excepţia costumului de neopren, a căştii şi a ochelarilor de înot.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mici de 16 C costumul de neopren este obligatoriu.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mari de 24 C costumul de neopren nu este permis.
 • Pentru temperaturi mai mici de 13 C, proba de înot va fi eliminată.
 • Organizatorii vor anunţa temperatura apei înainte de concurs.

4.2. Regulamentul probei de bicicletă

Echipament obligatoriu:

 • Bicicletă care să corespundă traseului anunţat de organizatori;
 • Concurenţii sunt obligaţi să poarte cască pe tot parcursul traseului de bicicletă; casca de bicicletă trebuie pusă şi legată înainte de părăsirea zonei de tranziţie;
 • Pentru bucăţile de şosea sau drum accesibil maşinilor, concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie;
 • Ieşirile din traseu sau ratarea unui check-point vor atrage nevalidarea probei;
 • Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot să apară la bicicletele concurenţilor;
 • Numărul de concurs primit în kit-ul de participare trebuie montat pe ghidonul bicicletei.

4.3. Regulamentul probei de alergare:

 • Traseul va fi marcat pe toată lungimea;
 • Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage ne-validarea probei concurentului/echipei;
 • Numărul de concurs se poartă în faţă, la vedere;
 • Concurentul trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.

4.4. Zonele de tranziţie

Zonele de tranziţie vor fi amenajate pe malul Lacului Măneciu (ZT1) și pe Plai, deasupra satului Slon (ZT2). În zona de tranziţie, concurenţii la triatlon sau pentru două probe de ştafetă îşi vor lăsa echipamentele necesare. Este strict interzis mersul pe bicicletă în spaţiul zonelor de tranziţie.
După proba de înot, concurentul nu îşi va lăsa niciun echipament în ZT1. În ZT2 concurenții își vor lăsa echipamentele de alergare în timpul probelor de înot și bicicletă și echipamentele de bicicletă pe parcursul probei de alergare.
În zonele de tranziţie, concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi.

Nu este permis ajutorul din exterior pentru niciuna din operaţiile făcute în zonele de tranziţie (scos costum neopren, echipat pentru bicicletă, etc.). În zonele de tranziţie vor avea acces doar concurenţii, şi membrii echipei Fără Asfalt.
Concurenţii la proba de ştafetă vor avea un spaţiu separat în care se va face transferul.

Schimbul ștafetei se va face la standul alocat fiecărei ștafete,
Recomandăm ca susţinătorii concurenților să nu intre în zonele de tranziţie.

4.5. Clasament

a) Triatlon

Se vor face două tipuri de clasamente:

 • Clasament Open care va cuprinde toți participanții și
 • Clasament pe grupe de vârstă, grupele fiind după cum urmează:
  • 14-16,
  • 17-19,
  • 20-24,
  • 25-29,
  • 30-34,
  • 35-39,
  • 40-44,
  • 45-49,
  • 50-54,
  • 55-59,
  • 60+ ani.

Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin. Grupele 30-34 şi 35-39, 40-44 şi 45-49, 50-54 şi 55-59 vor deveni 30-39, 40-49 respectiv 50-59 dacă într-una din ele vor fi la finalul înscrierilor mai puţin de 5 concurenţi pentru o categorie (M/F).
Important: pentru clasamente se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2020.

b) Ştafetă

Clasamentul se face conform categoriilor feminin, masculin şi mixt.

ARTICOLUL 5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi pentru parcurgerea drumului pâna la start în dimineața concursului și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Triatlonul Fără Asfalt se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminate din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării cursei este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui eveniment. Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

Vă informăm că evenimentul este unul public care este înregistrat video/foto.

Datele personale – nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență – vor fi păstrate de ACS Fără Asfalt până la 31 decembrie 2020.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara contribuției de participare. Contribuția de participare nu este returnabilă.

ARTICOLUL 6. PROTECTIA DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de către Asociația Club Sportiv Fără Asfalt cu sediul în Str.Banu Manta, nr. 5, et. M, ap.2, sector 1, București, care este reprezentată prin Tudor Vlad, adresa la care ne puteți transmite întrebările și solicitările dvs.

In vederea înscrierii în competițiile organizate de către Asociația noastră vă solicităm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență. Atunci când concurentul este copilul dvs. vă solicitam dvs, în calitate de părinți/reprezentanți legali următoarele date: nume și prenume reprezentant legal, email reprezentant legal, telefon reprezentant legal, localitate reprezentant legal, nume și prenume copil, data nașterii copil, sex copil.

Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru identificarea si contactarea dumneavoastra, pentru inregistrarea si validarea castigatorilor.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o efectuăm în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 579/2016 (art. 6 alin. (1) lit.a).

Datele pe care ni le furnizați nu vor fi dezvăluite niciunei alte entități, companii sau persoane și nu vor fi transferate către o altă țară sau organizație. Vom păstra datele pe care ni le furnizați până 31 decembrie 2020.

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați:

 • să ne solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm datele dumneavoastră, să le corectăm, să le ștergem, să suspendăm prelucrarea datelor, și să le transferăm către un operator ales de dvs. și dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări;
 • Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru a vă prelucra datele în orice moment. Caracterul legal al prelucrării pe care am efectuat-o pâna la retragerea consimțământului nu va fi afectat de retragerea ulterioară a consimțământului;
 • Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Nu aveți o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal, însă, dacă veți alege să nu le furnizați, nu vă veți putea înscrie pe platforma www.faraasfalt.ro.

Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automată în ceea ce vă privește și nu intenționăm să le folosim în alte scopuri decât cele declarate mai sus.