Acest regulament respectă normele impuse de autorități privind pandemia de SARS-CoV-2.


Articolul 1. Regulamentul evenimentului

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.faraasfalt.ro.

Prin înscrierea la turele Fără Asfalt din 4, 5 și 6 iunie 2021, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament

Articolul 2. Locația de desfășurare

Startul, zonele de tranziție între probe și finalul turei sunt la Micul Golf din 2 Mai. Traseul va fi cel anunțat în pagina ”Traseu”.

Articolul 3. Prevederi generale

Participantii pot alege una din cele două variante de tură: triatlon (înot, bicicletă, alergare) sau duatlon (bicicletă și alergare).

La înscriere, fiecare participant va menționa proba pentru care se înscrie, precum și timpul estimat în minute de parcurgere a probelor astfel: 1000m înot, 40 km bicicletă șosea și 6 km alergare asfalt. Pe baza acestor timpi, organizatorii vor forma grupele de participare.

Ordinea probelor pentru triatlon este înot, bicicletă şi alergare, iar pentru duatlon, ordinea este bicicletă și alergare. Nu se vor constitui grupe separate pentru duatlon, participanții la această tură vor aștepta plutonul de înotători din grupul din care fac parte și vor pleca împreună cu aceștia pe traseele de bicicletă și alergare.

Pe traseu nu există puncte de alimentare și nici puncte de service pentru bicicletă. În timpul probelor de alergare și mountain bike, aruncarea ambalajelor, pet-urilor, resturilor de alimente etc., este interzisă, toate acestea fiind păstrate de fiecare participant până la finalizarea turei.

Participanții nu se pot depărta la o distanță mai mare de 200 m de conducătorul turei și grupul din care fac parte și nu pot părăsi sau schimba traseul Fără Asfalt.

În măsura în care condiţiile meteo, sau orice alţi factori externi, nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul, de a elimina sau de a înlocui una sau mai multe probe, în funcție de situație.

Articolul 4. Mecanismul evenimentului

4.1. Interval desfășurare eveniment:

 • Vineri – 4 iunie 2021 – prima grupa are startul la ora 11:00
 • Sâmbată – 5 iunie 2021 – prima grupa are startul la ora 08:00
 • Duminică – 6 iunie 2021 – prima grupa are startul la ora 08:00

4.2. Numărul maxim de participanți

Fiecare grupă va avea maxim 10 participanți și va fi condusă pe parcursul fiecăreia dintre cele trei probe de un lider de grup, membru al echipei de organizare Fără Asfalt.

4.3. Parcurgerea traseului

Cei 10 participanți din fiecare grup vor parcurge traseul în același timp, însoțiți de liderul grupului. Distanța dintre ei nu va fi mai mare de 200m și se vor face regrupări pe întregul traseul când va fi cazul. Liderul fiecărui grup va decide momentele de regrupare, precum și celelalte acțiuni necesare în timpul turei (reparații la biciclete, intervenții în cazul unei accidentări, etc.). Participanții care nu vor respecta traseul sau deciziile liderului de grup vor fi considerați din momentul respectiv în afara turei și nu vor mai beneficia de supervizarea echipei Fără Asfalt.

4.4. Startul turei

Fiecare participant va fi repartizat într-o grupa în funcție de timpul declarat la înscriere. Fiecare concurent va fi anuntat care este ora startului pentru grupa din care face parte.

Concurentii de la proba de duatlon se vor alatura grupului de triatlonisti dupa ce acestia vor finaliza proba de inot. Prin urmare, concurentii de la proba de duatlon vor incepe tura de bicicleta alaturi de triatlonisti dupa iesirea din apa.

4.5. Regulamentul probei de înot

 • Se va înota împreună cu ceilalți membri ai grupului, traseul va fi indicat de către liderul grupului.
 • Este obligatorie purtarea căștii de înot primite la start.
 • Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare, cu excepţia costumului de neopren, a căştii şi a ochelarilor de înot.
 • Tura de înot poate dura maxim 45 de minute, dar fiecare grup poate avea un timp maxim mai mic de 45 de minute, stabilit de organizatori conform informațiilor din formularul de înscriere. Participanții care depășesc timpul maxim definit pentru grupul lor, vor fi aduși la sosirea probei de înot de către echipa de supraveghere și vor continua, împreună cu grupul, turele de bicicletă și alergare.
 • Pentru o temperatură a apei mai mică de 18°C, costumul de neopren este obligatoriu.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mari de 24°C costumul de neopren nu este permis.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mici de 15°C sau în cazul în care vor fi valuri mari nu se ține proba de înot.
 • Organizatorii vor anunţa temperatura apei înainte de concurs.
 • Organizatorii vor pune la dispoziția participanților Safety buoys (baloane de siguranță), purtarea acestora este obligatorie pentru tura de înot.

4.6. Regulamentul probei de bicicletă
Echipament obligatoriu:

 • Bicicletă cross-country care să corespundă traseului anunţat de organizatori: teren accidentat;
 • Participanții sunt obligaţi să poarte cască pe tot parcursul traseului de bicicletă; casca de bicicletă trebuie pusă şi legată înainte de părăsirea zonei de tranziţie. Pentru bucăţile de şosea sau drum accesibil maşinilor, concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie. Traseul va fi marcat doar în zonele cheie, iar participanții nu se vor depărta la o distanță mai mare de 200 m de liderul grupului.
 • Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot să apară la bicicletele concurenţilor.
 • Nu este permisă participarea cu biciclete de tip e-bike.
 • Pe traseu nu vor exista puncte de alimentare sau de service pentru biciclete. Fiecare participant trebuie să își aducă bidoanele/batoanele/etc. necesare rehidratării în timpul cursei, precum și un kit minim de intervenție pentru eventuale defecțiuni ale bicicletei (kit pentru pană, multitool, etc.).

4.7. Regulamentul probei de alergare

 • Participanții sunt obligați să nu se depărteze la o distanță mai mare de 200m de liderul grupului.
 • Participanții trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.
 • Pe traseu nu vor exista puncte de alimentare.

4.8. Zonele de tranziţie

 • În zona de tranziţie, participanții îşi vor lăsa echipamentele necesare alături de o pancartă cu numele lor. Este strict interzis mersul pe bicicletă în spaţiul zonelor de tranziţie.
 • După fiecare probă parcursă, participantul îşi va lăsa echipamentele folosite în zona de tranziţie. Fiecare participant îşi va aşeza echipamentele în spaţiul marcat de organizatori.
 • În zonele de tranziţie, participanții îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor participanți.
 • În zonele de tranziție vor avea acces doar participanții și membrii echipei Fără Asfalt.
 • Accesul susținătorilor în zona de start și/sau tranziție este strict interzis.

Articolul 5. Limitarea răspunderii

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către participanți a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru verificare, precum şi parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Triatlonul Fără Asfalt se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregului eveniment.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea la eveniment şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul eveniment şi să le utilizeze conform Regulamentului şi legislaţiei în vigoare.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara contribuției de participare. Contribuția de participare nu este returnabilă.

Articolul 6. Protecția datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de către Asociația Club Sportiv Fără Asfalt, care este reprezentată prin Tudor Vlad. Ne puteți transmite întrebările și solicitările dvs al adresa email contact@faraasfalt.ro.

Prin înscrierea la eveniment, toți participanții autorizează automat organizatorii, inclusiv partenerii evenimentului, să folosească și să reproducă orice material sau declarație audio-video conținând imagini cu participanții. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane, fără aprobarea participanților; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp și este valabilă pe plan internațional.

În vederea înscrierii la evenimentele organizate de către Asociația noastră vă solicităm urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență, telefon, e-mail. Atunci când participantul este copilul dvs. vă solicităm dvs, în calitate de părinți/reprezentanți legali următoarele date: nume și prenume reprezentant legal, e-mail reprezentant legal, telefon reprezentant legal, localitate reprezentant legal, nume și prenume copil, data nașterii copil, sex copil.

Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru identificarea și contactarea dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o efectuăm în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 579/2016 (art. 6 alin. (1) lit.a).

Datele pe care ni le furnizați nu vor fi dezvăluite niciunei alte entități, companii sau persoane și nu vor fi transferate către o altă țară sau organizație. Vom păstra datele pe care ni le-ați furnizat pentru ediția din 5 iunie 2021, până pe data de 31 decembrie 2021.

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați:

 • să ne solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm datele dumneavoastră, să le corectăm, să le ștergem, să suspendăm prelucrarea datelor și să le transferăm către un operator ales de dvs. și dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări;
 • o aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru a vă prelucra datele în orice moment. Caracterul legal al prelucrării pe care am efectuat-o până la retragerea consimțământului nu va fi afectat de retragerea ulterioară a acestuia;
 • o aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nu aveți o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal, însă, dacă veți alege să nu le furnizați, nu vă veți putea înscrie pe platforma www.faraasfalt.ro.

Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automată în ceea ce vă privește și nu intenționăm să le folosim în alte scopuri decât cele declarate mai sus.