Articolul 1. Regulamentul competiției

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.faraasfalt.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Participanţii la competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Competiţiei.

Prin înscrierea la această competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Articolul 2. Data și locația de desfășurare a competiției

 • ŞEDINŢĂ TEHNICĂ: sâmbătă, 30 mai 2020, ora 09:00, Micul Golf din 2 Mai
 • START TRIATLON : sâmbătă, 30 mai 2020, ora 09:30, Micul Golf din 2 Mai

Articolul 3. Preluarea kit-ului de participare

La preluarea kit-ului de participare, fiecare participant trebuie să semneze declaraţia de participare pe proprie răspundere. Este necesar să aveți asupra voastră actul de identitate (carte de identitate sau pașaport). Pentru copiii sub 14 ani declaraţia va fi semnată de unul dintre părinţi. Pentru minorii între 14 şi 18 ani, declaraţia trebuie să fie semnată atât de participant cât şi de unul dintre părinţi.

Puteți descărca și completa dinainte declarațiile pe proprie răspundere folosind unul dintre link-urile de mai jos, în funcție de vârsta participantului (atenție! semnarea declarației completate cu datele personale se face tot la preluarea kit-ului de participare):

Articol 4. Prevederi generale

Ordinea probelor este înot, bicicletă şi alergare.

Toţi concurenţii trebuie să participe la şedinţa tehnică.

În timpul probelor de alergare şi mountain-bike, concurenţii au voie să arunce pet-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. doar în zona punctelor de alimentare. Nerespectarea acestei reguli poate atrage descalificarea concurentului. Acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor vor fi penalizate sau pot conduce la descalificarea concurentului/echipei în culpă.

O variantă a triatlonului va fi considerată ca finalizată de către un concurent sau o echipă dacă au fost parcurse în întregime toate probele triatlonului (au fost atinse toate check-point-urile fiecărei probe în parte). Participanţii nu pot părăsi traseul triatlonului Fără Asfalt şi nici nu îl pot schimba. Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare. Descalificarea unui membru al unei ştafete implică descalificarea echipei de ştafetă. Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 5 ore de la startul competiţiei.

În măsura în care condiţiile meteo, sau orice alţi factori externi, nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul, de a elimina sau de a înlocui una sau mai multe probe, în funcție de situație.

Contribuția pentru participarea la triatlon este considerată donație și nu este returnabilă.

Articolul 5. Mecanismul competiției

5.1. Regulamentul probei de înot

 • Se va înota prin exteriorul spaţiului marcat de organizatori prin balize.
 • Este obligatorie purtarea căștii de înot din kit-ul de participare.
 • Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare, cu excepţia costumului de neopren, a căştii şi a ochelarilor de înot.
 • Pentru o temperatura mai mică a apei de 18 C, organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe proba de înot pentru concurenții care depășesc 30 de minute în apă. Aceștia pot continua competiția, cu o penalizare de 15 minute la timpul total de parcurgere a concursului.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mici de 16 C costumul de neopren este obligatoriu.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mari de 24 C costumul de neopren nu este permis.
 • Pentru temperaturi ale apei mai mici de 13 C sau în cazul în care vor fi valuri mari nu se ține proba de înot.
 • Organizatorii vor anunţa temperatura apei înainte de concurs.
 • Safety buoy-urile pe care le punem la dispoziție sunt destinate doar staționării în apă (pauză de odihnă), nu este permisă înaintarea în apă folosind acest balon ca punct de sprijin.

5.2. Regulamentul probei de bicicletă

 • Echipament obligatoriu:
  • Bicicletă care să corespundă traseului anunţat de organizatori;
  • Concurenţii sunt obligaţi să poarte cască pe tot parcursul traseului de bicicletă; casca de bicicletă trebuie pusă şi legată înainte de părăsirea zonei de tranziţie. Abaterile vor fi penalizate cu 1 minut de aşteptare la ieşirea din zona de tranziţie (penalty box).
 • Pentru bucăţile de şosea sau drum accesibil maşinilor, concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie. Abaterile de la această regulă atrag o penalizare de 1 minut.
 • Traseul va fi marcat pe toată distanţa. Ratarea unui check-point atrage descalificarea concurentului/echipei.
 • Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot să apară la bicicletele concurenţilor.
 • În cazul unei defecţiuni, concurentul îşi poate repara singur bicicleta, cu ajutorul unui alt concurent sau cu ajutorul echipei de organizare Fără Asfalt.
 • Este interzisă parcurgerea probei de bicicletă însoțit de un alt ciclist care nu face parte din concurs.
 • Numărul de concurs primit în kit-ul de participare trebuie montat pe ghidonul bicicletei.
 • Traseul va fi marcat pe toată lungimea.
 • Nu este permisă participarea cu biciclete de tip e-bike.

5.3. Regulamentul probei de alergare

 • Ratarea unui check-point va atrage descalificarea concurentului/echipei.
 • Numărul de concurs se poartă în faţă, la vedere.
 • Concurentul trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.

5.4. Zonele de tranziţie

În zona de tranziţie, concurenţii la triatlon sau pentru două probe de ştafetă îşi vor lăsa echipamentele necesare. Este strict interzis mersul pe bicicletă în spaţiul zonelor de tranziţie.
După fiecare probă parcursă, concurentul îşi va lăsa echipamentele folosite în zona de tranziţie. Fiecare concurent îşi va aşeza echipamentele în spaţiul marcat cu numărul său de concurs.
În zonele de tranziţie, concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi.
Bicicleta va fi lăsată pe rastelul de biciclete, iar celelalte echipamente vor fi aşezate lângă bicicletă, fără a ieşi în spaţiul de trafic al zonei de tranziţie şi fără a trece în spaţiul destinat altui concurent.

Încălcarea oricărei reguli dintre cele enunţate mai sus pentru zona de tranziţie va fi penalizată cu 1 minut de aşteptare la ieşirea din zona de transfer (penalty box).

Nu este permis ajutorul din exterior pentru niciuna din operaţiile făcute în zonele de tranziţie (scos costum neopren, echipat pentru bicicletă, etc.). Accesul concurenților în zona de tranziție se va face doar pe baza numărului de concurs. De asemenea, în zonele de tranziţie vor avea acces echipa de pază şi protecţie şi membrii echipei Fără Asfalt. Concurenţii la proba de ştafetă vor avea un spaţiu separat în care se va face transferul.

Atât pentru Triatlon cât și pentru concurenții la proba de bicicletă în ștafetă, zona de tranziție se va deschide la ora 7:30 în dimineața concursului și se va închide la ora 9:00 (în acest interval concurenții trebuie să-și lase echipamentele la rastel și să se pregătească pentru start). Pentru preluarea echipamentelor după finalizarea celor trei probe, zona de tranziție de va deschide la ora 13:30.

Schimbul ștafetei se va face exclusiv la standul alocat fiecărei ștafete, toți participanții la această probă vor parcurge aceeași distanță de la intrarea în zona de schimb a ștafetei și până la ieșirea din această zonă, conform fluxului definit de organizatori. Orice abatere se va penaliza cu 1 minut de așteptare (penalty box). La momentul startului, concurenții la proba de bicicletă pentru ștafetă trebuie să se afle la locul de schimb (standul cu numărul lor de concurs) și să-l aștepte acolo pe colegul care face proba de înot pentru ștafetă. După momentul startului, zona de tranziție pentru ștafetă va fi închisă (nu vor mai putea intra cicliștii). Concurenții care fac proba de alergare pentru ștafetă vor putea intra la stand începând cu ora 10:30 și vor ocupa spațiul din fața standului cu numărul lor de concurs.

Accesul susţinătorilor în zonele de tranziţie este strict interzis. Tentativele vor atrage penalizarea respectivului concurent cu 1 minut de așteptare la ieșierea din zona de tranziție.

5.5. Clasament

Premierea se va face în seara zilei de 30 mai pe baza unui clasament provizoriu. Clasamentul final va fi publicat pe site în maxim 48 de ore după sfârșitul concursului.

a) Triatlon

Se vor face două tipuri de clasament:

Clasament „Open” cu locurile 1-5 pentru fiecare dintre categoriile masculin şi feminin. În clasamentul „Open” vor intra toți concurenții, indiferent de vârsta lor și vor fi premiați cei mai buni timpi din concurs.

Clasament pe grupe de vârstă (Age Group). Grupele vor fi după cum urmează:

 • cadeți (14-16 ani),
 • juniori (17-19 ani),
 • 20-29,
 • 30-34,
 • 35-39,
 • 40-44,
 • 45-49,
 • 50-54,
 • 55-59,
 • 60+ ani.

Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin. Grupele 30-34 şi 35-39, 40-44 şi 45-49, 50-54 şi 55-59 vor deveni 30-39, 40-49 respectiv 50-59 dacă într-una din ele vor fi la finalul înscrierilor mai puţin de 5 concurenţi pentru o categorie (M/F). Vârsta unui concurent este considerată cea împlinită în cursul anului 2020.

b) Ştafetă

Clasamentul se face conform categoriilor:

 • feminin;
 • masculin;
 • mixt pentru toate ştafetele cu vârsta totală (se adună vârstele tuturor membrilor echipei) mai mică de 140 de ani;
 • ştafetele cu vârsta totală peste 140 de ani;
 • ștafetele în familie.

Important: pentru clasamentele pe grupe de vârstă se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2020.

În cazul în care un concurent parcurge două probe (ex: bicicletă + alergare, înot + bicicleta, ș.a.m.d.) vârsta lui se dublează la calculul vârstei pentru încadrarea la ștafetă.

Timpul limită pentru depunerea contestațiilor este de 90 de minute de la finalul competiției.

Articolul 6. Limitarea răspunderii

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare.

Participarea la Triatlonul Fără Asfalt se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării cursei este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui eveniment. Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.faraasfalt.ro .

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

Va informam ca evenimentul este unul public care este inregistrat video/foto.

Datele personale – nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență – vor fi păstrate de ACS Fără Asfalt până la 31 decembrie 2020.

Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara contribuției de participare. Contribuția de participare nu este returnabilă.

Articolul 7. Protecția datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate de catre Asociatia Club Sportiv Fara Asfalt cu sediul in Str. Banu Manta, nr. 5, et. M, ap.2, sector 1, Bucuresti, care este reprezentata prin Tudor Vlad, adresa la care ne puteti transmite intrebarile si solicitarile dvs.

Prin înscrierea în competiție, toți participanții autorizează automat organizatorii, inclusiv partenerii evenimentului, să folosească și să reproducă orice material sau declarație audio-video conținând imagini cu participanții. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane, fără aprobarea participanților; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp și este valabilă pe plan internațional.

In vederea inscrierii in competitiile organizate de catre Asociatia noastra va solicitam urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, sexul și localitatea de proveniență, telefon, email. Atunci cand concurentul este copilul dvs. va solicitam dvs, in calitate de parinti/reprezentanti legali urmatoarele date: nume si prenume reprezentant legal, email reprezentant legal, telefon reprezentant legal, localitate reprezentant legal, nume si prenume copil, data nasterii copil, sex copil.

Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru identificarea si contactarea dumneavoastra, pentru inregistrarea si validarea castigatorilor.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o efectuam in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 579/2016 (art. 6 alin. (1) lit.a).

Datele pe care ni le furnizati nu vor fi dezvaluite niciunei alte entitati, companii sau persoane si nu vor fi transferate catre o alta tara sau organizatie. Vom pastra datele pe care ni le furnizati pana 31 decembrie 2020.

Aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le furnizati:

 • sa ne solicitati sa va confirmam daca prelucram datele dumneavoastra, sa le corectam, sa le stergem, sa suspendam prelucrarea datelor, si sa le transferam catre un operator ales de dvs. si dreptul de a va opune in orice moment acestei prelucrari;
 • aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul pe care ni l-ati acordat pentru a va prelucra datele in orice moment. Caracterul legal al prelucrarii pe care am efectuat-o pina la retragerea consimtamantului nu va fi afectat de retragerea ulterioara a consimtamantului;
 • aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal, insa, daca veti alege sa nu le furnizati, nu va veti putea inscrie pe platforma www.faraasfalt.ro.

Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decat cele declarate mai sus.